Bahagian & Unit

Bahagian Pengurusan Kewangan
- Unit Belanjawan dan Pinjaman
- Unit Analisis dan Pemantauan Pelaburan
- Unit Perolehan dan Pengurusan Aset
- Unit Hasil

Bahagian Khidmat Pengurusan
- Unit Pentadbiran dan Pengurusan Sumber Manusia
- Unit Kewangan
- Unit Komputer

Bahagian Pengurusan Perakaunan
- Unit Perkhidmatan dan Operasi
- Unit Akaun
- Unit Khidmat Perunding SPEKS