Anugerah & Pencapaian

Tahun Anugerah dan Pencapaian
2009 Anugerah Kualiti dan Inovasi Portal / Laman Web (Tempat Kedua - Kategori Laman Web)
2011 Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (4 Bintang)
2012 Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (4 Bintang)
2013 Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (4 Bintang)
2014 Pengauditan Pengurusan Kewangan Berdasarkan Indeks Akauntabiliti (4 Bintang)